Tel: 46 832 12 12 | Mail biuro@copyserwis.pl

Firma Copy Serwis otrzymałam dofinansowanie na realizację projektu:

       „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-10-085/13

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Zapytanie ofertowe

cp

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...